Get Adobe Flash player

dotyczy sprawy Nr: FT-ZP-1/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych

Pliki do ściągnięcia:

Ogłoszenie badania rynku z dnia 24.08.2017

Fundacja TUMULT przystępuje do badania rynku w celu ustalenia wartości usługi w postaci nadzoru inwestorskiego pełnionego przez inspektora nadzoru budowlanego z właściwymi uprawnieniami i doświadczeniem, w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pliki do ściągnięcia:

Nr sprawy: FT-ZP-1/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych

Pliki do ściągnięcia:

Nr zapytania 5/2017/POIS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Tumult zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji fotograficznej postępu prac oraz dokumentacji video w postaci 7 filmów promocyjnych pokazujących przebieg realizacji zadań (wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych) dla zadania pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

Pliki do ściągnięcia:

Nr zapytania 4/2017/POIS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Tumult zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na nadzorze inwestorskim pełnionym przez inspektora nadzoru budowlanego dla zadania pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Pliki do ściągnięcia:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - dotyczy zapytania nr 2/2017/POIS z dnia 27 czerwca 2017

Pliki do ściągnięcia:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - dotyczy zapytania nr 1/2017/POIS z dnia 23 czerwca 2017

Pliki do ściągnięcia:

Nr zapytania 3/2017/POIS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Tumult zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegającej na nadzorze inwestorskim pełnionym przez inspektora nadzoru budowlanego dla zadania pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 Pliki do ściągnięcia:

Nr zapytania 2/2017/POIS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Tumult zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Konserwacji i modernizacji poddasza budynku na potrzeby projektu pn.  Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Szczegółowy opis niniejszego zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. >>> kliknij link <<<

Pliki do ściągnięcia:

Nr zapytania 1/2017/POIS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Tumult zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na publikacji w prasie lokalnej 8 całostronicowych ilustrowanych (rysunki + zdjęcia) artykułów prasowych, związanych z realizacją zadań konserwatorskich i remontowych w budynku Fundacji Tumult w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Pliki do ściągnięcia:

Ogłoszenie badania rynku z dnia 25.04.2017

Fundacja TUMULT przystępuje do badania rynku w celu ustalenia wartości usługi konserwacji i modernizacji poddasza w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pliki do ściągnięcia:

Ogłoszenie badania rynku z dnia 20.04.2017

Fundacja TUMULT przystępuje do badania rynku w celu ustalenia wartości usługi w postaci nadzoru inwestorskiego pełnionego przez inspektora nadzoru budowlanego z właściwymi uprawnieniami i doświadczeniem, w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pliki do ściągnięcia:

Ogłoszenie badania rynku z dnia 14.04.2017

Fundacja TUMULT przystępuje do badania rynku w celu ustalenia wartości usługi w postaci nadzoru konserwatorskiego, pełnionego przez konserwatora ze specjalnością dotyczącą detalu architektonicznego z właściwymi uprawnieniami i doświadczeniem, nad zadaniami w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pliki do ściągnięcia:

Ogłoszenie badania rynku z dnia 14.04.2017

Fundacja TUMULT przystępuje do badania rynku w celu ustalenia wartości usługi w postaci nadzoru konserwatorskiego, pełnionego przez konserwatora ze specjalnością dotyczącą elementów drewnianych polichromowanych z właściwymi uprawnieniami i doświadczeniem, nad zadaniami w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pliki do ściągnięcia

Ogłoszenie badania rynku z dnia 20.03.2017

Fundacja TUMULT przystępuje do badania rynku w celu ustalenia wartości usługi wykonania dokumentacji fotograficznej postępu prac oraz dokumentacji video w postaci 7 filmów promocyjnych pokazujących przebieg realizacji zadań w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pliki do ściągnięcia:

Ogłoszenie badania rynku z dnia 20.03.2017

Fundacja TUMULT przystępuje do badania rynku w celu ustalenia wartości usługi polegającej na publikacji w prasie lokalnej 8 całostronicowych ilustrowanych (rysunki + zdjęcia) artykułów prasowych, związanych z realizacją zadań konserwatorskich i remontowych w budynku Fundacji Tumult w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 Pliki do ściągnięcia:

Informacja o wyniku postępowania - dotyczy zapytania nr  5/2016 z dnia 25 października 2016

Pliki do ściągnięcia:

 

Informacja o wyniku postępowania - dotyczy zapytania nr  4/2016 z dnia 24 października 2016

Pliki do ściągnięcia:

 

Informacja o wyniku postępowania - dotyczy zapytania nr  3/2016 z dnia 24 października 2016

Pliki do ściągnięcia:

 

Informacja o wyniku postępowania - dotyczy zapytania nr  2/2016 z dnia 17 października 2016

Pliki do ściągnięcia:

 

Nr zapytania 5/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wynajmu, dostawy, montażu i demontażu zabudowy stoisk wystawienniczo – targowych zgodnie z opisem Zamawiającego na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016.

Pliki do ściągnięcia:

 

Nr zapytania 4/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu polskiej i angielskiej wersji napisów filmów oraz ich wyświetlenie, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2016, który odbędzie się w Bydgoszczy, w dniach od 12 do 19 listopada 2016 roku w Operze Nova, w Multikinie oraz w Miejskim Centrum Kultury.

Pliki do ściągnięcia:

 

Informacja o wyniku postępowania - dotyczy zapytania nr  1/2016 z dnia 14 października 2016

Pliki do ściągnięcia:

 

Nr zapytania 3/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na tłumaczeniu pisemnym list dialogowych do filmów oraz innych dokumentów pomocniczych niezbędnych do przetłumaczenia list dialogowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016.

Pliki do ściągnięcia:

 

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku

dotyczy:

usługi w zakresie wynajmu, dostawy, montażu i demontażu zabudowy stoisk wystawienniczo – targowych zgodnie z opisem Zamawiającego na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016.

Fundacja Tumult z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury rozeznania rynku informuje, że w najbliższym czasie planuje zlecenie usługi w zakresie wynajmu, dostawy, montażu i demontażu zabudowy stoisk wystawienniczo – targowych zgodnie z opisem Zamawiającego, na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016.

W związku z powyższym zaprasza, wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem, do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email. Szczegóły zamówienia w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 października 2016 roku do godz. 10:00:00.

Pliki do ściągnięcia:

 

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku

dotyczy:

przygotowania polskiej i angielskiej wersji napisów filmów oraz ich wyświetlenie, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2016, który odbędzie się w Bydgoszczy, w dniach od 12 do 19 listopada 2016 roku w Operze Nova, w Multikinie oraz w Miejskim Centrum Kultury.

Fundacja Tumult z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury rozeznania rynku informuje, że w najbliższym czasie planuje zlecenie usługi polegającej na przygotowaniu polskiej i angielskiej wersji napisów filmów oraz ich wyświetleniu, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2016, który odbędzie się w Bydgoszczy, w dniach od 12 do 19 listopada 2016 roku w Operze Nova, w Multikinie oraz w Miejskim Centrum Kultury.

W związku z powyższym, zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem, do przesłania szacunkowej wartości zamówienia poprzez wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email. Szczegóły zamówienia w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 października 2016 roku do godz. 14:00:00.

Pliki do ściągnięcia:

 

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku

dotyczy:

tłumaczenia pisemnego list dialogowych do filmów oraz innych dokumentów pomocniczych niezbędnych do przetłumaczenia list dialogowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016.

Fundacja Tumult z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury rozeznania rynku informuje, że w najbliższym czasie planuje zlecenie usługi polegającej na tłumaczeniu pisemnym list dialogowych do filmów oraz innych dokumentów pomocniczych niezbędnych do przetłumaczenia list dialogowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 2016. W związku z powyższym zaprasza, wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem, do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email. Szczegóły zamówienia w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 października 2016 roku do godz. 12:00:00.

Pliki do ściągnięcia:

 

PROJEKT REWITALIZACJI 2014-2020

NAGRODA MKIDN 2006

NAGRODA MKIDN

NAGRODA PISF 2008

NAGRODA PISF 2008

NAGRODA MARSZAŁKA 2010

NAGRODA REGIONU KUJ-POM 2010

NAGRODA BSC 2007

NAGRODA BSC 2007

NAGRODA ARTS&BUSINESS 2006

NAGRODA ARTS & BUSINESS 2006

NAGRODA WELCOME FEST. 2013

NAGRODA WELCOME FESTIVAL

NAGRODA TURYSTA 2012

NAGRODA TURYSTA 2012

NAGRODA PSC 2012

NAGRODA PSC 2012

NAGRODA IMAGO 2003

NAGRODA IMAGO 2003